FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

بخش ایمونو اسی

آزمایشگاه جردن در خصوص آزمونهای گروه روماتولوژی و نورولوژی بصورت تخصصی فعال می باشد لذا تستهای متعددی به روشهای  ID , IFA , Elisa , ECL Electrophoresis در طول هفته در آزمایشگاه انجام می شود. همچنین بهره گیری از دستگاه تمام خودکار Alegria این امکان را ایجاد کرده که تخصصی ترین آزمایشات مربوط به بخش ایمنی شناسی و سرم شناسی با بالاترین دقت ممکن و فقط در عرض چند ساعت انجام و گزارش شوند.

همچنین در این بخش از دستگاه تمام خودکار (Alegria) جهت بررسی اتو آنتی بادی ها استفاده میشود.

دستگاه آلگریا

جدیدترین مطالب

верхний Call Now Buttonتماس سریع