رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

تومور مارکر ها

عمده آزمایشهای تومور مارکر در آزمایشگاه جردن بصورت روزانه انجام و گزارش می شوند از جمله : CA 19-9 , CA15-3 , CA125 , CA72-4 , CEA , AFP , PSA , Free PSA , HE4 PTH که امکان بررسی سرطان در اندامهای مختلف را فراهم می نمایند.

نتایج آزمایش های فوق در موارد اورژانس ظرف مدت 2 ساعت از زمان خون گیری آماده گزارش خواهند بود.

تومور مارکرها

بازگشت به بالا