رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بخش سرولوژی

در بخش سرولوژی علاوه بر انجام آزمایشات رایج سعی شده تا آزمایشهایی مثل HLA typing دو نوبت در روز انجام شود که موجب رفاه حال بیماران شهرستانی گردد.

 

بازگشت به بالا