رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

نمونه گیری

در قسمت نمونه گیری جهت عملیات خون گیری از سیستم های بسته کمپانی های معتبر اروپایی به جای سرنگ استفاده می گردد و این موضوع علاوه بر ایجاد ایمنی برای فرد نمونه گیر و بیمار بر روی کیفیت آزمایش ها نیز موثر می باشد. با توجه به نوع آزمایش انواع فرم های اطلاعاتی مختلف برای بیماران طراحی و چاپ گردیده است که استفاده از آنها تا حدود زیادی ازایجاد خطاهای قبل از آزمایش جلوگیری می نماید.

خون گیری در منزل و معاینات دوره ای سازمانها

افرادی که به هر علت قادر یا مایل به مراجعه حضوری به آزمایشگاه نمی باشند امکان خون گیری در منزل یا محل کار ایشان وجود دارد. همچنین برای سازمان ها و شرکت ها برای انجام معاینات دوره ای تسهیلاتی به همین صورت در نظر گرفته شده و نمونه گیران باسابقه آزمایشگاه قادر هستند تا صدها نمونه را در محل کار پرسنل انجام دهند و نتایج با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه به دستگاههای خودکار در اسرع وقت آماده خواهد بود. هم اکنون آزمایشگاه معاینات دوره ای سازمان های مختلف را در رزومه کاری خود دارد.

جدیدترین مطالب

بازگشت به بالا